Otrokove pravice
   

Zagovorništvo otrok

  • Namen zagovorništva je, da zagovornik nudi strokovno pomoč otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen, ter mnenje otroka posreduje pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih.

  • Zagovornik ni njegov zakoniti zastopnik.

  • Strokovna pomoč vključuje psihosocialno podporo otroku, pogovore o njegovih željah, počutju in mnenju, seznanjanje otroka s postopki in dejavnostmi na njemu primeren način, iskanje najbolj primerne rešitve skupaj z otrokom ter spremljanje otroka pred organi in institucijami, ki odločajo o njegovih pravicah in koristiih.

  • Zagovornik ne govori o tem, kaj je najboljše za otroka ali mladostnika (v nadaljevanju otroka) ampak omogoča, da je otrok obveščen o stvareh, ki zadevajo njegovo življenje in o njih lahko izrazi svoje mnenje. Na ta način ga ščiti pred zlorabo in slabo prakso.

  • Prepogosto smo namreč tako v preteklosti kot žal tudi sedaj, spremljali situacije, ko se je v številnih in pogosto tudi dolgotrajnih postopkih sprejemalo za otroka pomembne odločitve, brez kakršnekoli vključitve otroka. Otroka se ni »slišalo« četudi je na različne načine opozarjal nase in poskušal povedati svoje mnenje.

 

 

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe