Otrokove pravice
   

Zagovornik - glas otroka  • Že od septembra 2005 deluje iniciativna delovna skupina strokovnjakov – predstavnikov Varuha človekovih pravic, vladnih, nevladnih organizacij in otrok - ki si prizadeva okrepiti otroke in mladostnike v zadevah, ki se jih tičejo (v primerih, ko starši ne zmorejo ali ne morejo sodelovati – kolizija interesov).
  • V letu 2008 je skupina začela pilotski projekt, v katerem so usposobili in izobrazili prve zagovornike otrok.

  • Zagovorništvo je funkcija zastopanja, ki pomeni govoriti za drugega oziroma govoriti v njegovo korist.
  • Zagovornik je tisti, ki zastopa, posreduje ali govori namesto drugega – (v našem primeru otroka ali mladostnika) – je njegov glas.
  • Temeljna naloga zagovornika je opolnomočenje otroka ali mladostnika (v nadaljevanju otroka), kar pomeni, da otrok končno nastopa v vlogi subjekta v polnem pomenu besede (z vsemi pravicami, ki mu pripadajo).
  • Ne govori o tem, kaj je najboljše za otroka ali mladostnika (v nadaljevanju otroka) ampak omogoča, da je otrok obveščen o stvareh, ki se tičejo njegovega življenja in o njih lahko izrazi svoje mnenje. Na ta način ga ščiti pred zlorabo in slabo prakso.
  • Prepogosto smo namreč tako v preteklosti kot žal tudi sedaj, spremljali situacije, ko se je v številnih in pogosto tudi dolgotrajnih postopkih sprejemalo za otroka pomembne odločitve, brez kakršnekoli vključitve otroka, kot da se ga ne tiče. Otroka se ni »slišalo« četudi je na različne načine opozarjal nase in poskušal povedati svoje mnenje.

    Takšna ignoranca otroka ne sme biti sprejemljiva in jo je nujno treba prekiniti.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe