Otrokove pravice
   

Kako do Varuhove pomoči?

Na varuhinjo ali njene sodelavce se lahko obrne otrok sam - ali odrasli v njegovem imenu - če meni, da mu je kršena katera izmed pravic zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah, v ustavi, zakonih ter drugih aktih.

 

Na Varuha se je mogoče obrniti, če se državni organi, organi lokalnih skupnsti ali nosilci javnih pooblastil kršijo kršijo pravice v naslednjih primerih:

  • stiki s starši
  • preživnine za otroka, otroški dodatki, upravljanje otrokovega premoženja,
  • vprašanja v zvezi z rejništvom, skrbništvom in zavodskim varstvom,
  • vprašanja v zvezi z otroci s posebnimi potrebami ali če je otrok sam eden od njih,
  • če otrok priprada manjšini ali ogroženi skupini in so mu kršene pravice v zvezi z katero osebno okoliščino,
  • če se nad otrokom ali mladostnikom izvaja nasilje v družini,
  • če se dogaja nasilje nad njim zunaj družine (v šoli, na ulici, v zavodih,...),
  • če se otrokom ali odraslim zdi, da katerakoli odrasla oseba z njim ne ravna dobro,
  • ali če preprosto ne ve, kdo mu lahko pomaga.

 

Preden se obrnete na Varuha, je potrebno težavo poskusiti rešiti pred pristojnimi organi. Če to ne uspe ali se pristojni organi ne odzivajo, je Varuh lahko pravi naslov.

Kaj lahko Varuh naredi in česa ne more lahko preberete v infomativni zloženki Varuha.

 


WWW.VARUH-RS.SI

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe