Otrokove pravice
   

Kaj je institucija Varuha in s čim se ukvarja?

  • Naloga Varuha človekovih pravic RS (krajše: Varuh) je varovati pravice otrok, odraslih, skratka vseh prebivalcev naše države, če jim pravice  kršijo državni organi, organi lokalne samouprave in nislci javnih pooblastil.
  • Varuh lahko varuje pravice ljudi zgolj v odnosu do javnega sektorja, do zasebnega nima pristojnosti.
  • Vsi brez izjeme dobimo pravice takoj ko se rodimo. Nihče nam jih ne more dati niti vzeti. So neodtuljive in nedeljive.
  • Varuh je pri svojem delu samostojen in neodvisen.
  • Postopek pri Varuhu je zaupen in brezplačen.

 

WWW.VARUH-RS.SI

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe