Otrokove pravice
   

Koliko pobud varuh povprečno obravnava na leto?


 

Število zadev, ki jih obravnava Varuh človekovih pravic se v povprečju giblje med 2.800 in 3.500, kar pomeni, da varuh prejme okoli 10 novih pobud na dan.

V letu 2008 je Varuh obravnaval 3.386 pobud, v letu 209 pa  3.151 pobud, od tega na področju pravic otrok:

 

Področje dela

2008

2009

11.1 Stiki s starši

71

60

11.2 Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

26

24

11.3 Rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo

28

28

11.4 Otroci s posebnimi potrebami

16

21

11.5 Otroci manjšin in ogroženih skupin

2

2

11.6 Nasilje nad otroki v družini

12

21

11.7 Nasilje nad otroki zunaj družine

11

11

11.8 Ostalo

113

121

 

 < Nazaj
© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe