Otrokove pravice
   

Kaj je Varuh in s čim se ukvarja?

  • Naloga Varuha človekovih pravic RS (krajše: Varuh) je varovati tvoje pravice, pravice tvojih staršev in vseh drugih prebivalcev naše države, če jih kršijo državni organi.
  • Vsi brez izjeme dobimo pravice takoj ko se rodimo. Nihče nam jih ne more dati niti vzeti. Pravimo, da so neodtuljive in nedeljive, kar pomeni tudi, da svojih pravic ne moreš dati nekomu drugemu.
  • Lahko se zgodi, da ti bodo nekateri ljudje namerno ali nenamerno kršili pravice ali ravnali s tabo tako, da se boš počutil(-a) slabo. 
  • Varuh ti lahko pomaga, da bodo s tabo ravnali dobro in da bodo tvoje pravice spoštovane.
  • Varuh je pri svojem delu samostojen in neodvisen, to pomeni, da mu nihče ne narekuje, kako naj ravna. O tem odloča sam.

 

WWW.VARUH-RS.SI

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe