Otrokove pravice
   

Ob svetovnem dnevu pravic otrok varuhinja poziva in opozarja

20.11.2013

Ob dnevu, ki obeležuje datum sprejetja Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer opozarja, da mora država zagotoviti ustrezne in učinkovite mehanizme, predvsem pa primeren zakonodajni okvir uresničevanja otrokovih pravic na vseh področjih.

Varuhinja človekovih pravic poziva Vlado Republike Slovenije, da čim prej pripravi nov družinski zakonik, ki bo podlaga za razrešitev mnogih odprtih vprašanj urejanja medsebojnih odnosov staršev in otrok, na katera Varuh opozarja v vseh svojih letnih poročilih.

Varuhinja opozarja, da gospodarska kriza ne sme postati izgovor za zmanjševanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva, temveč mora biti priložnost za iskanje novih rešitev, ki bodo položaj otrok v naši družbi utrdile in izboljšale.

 

Kratek pregled prizadevanja Varuha za pravice otrok< Nazaj
© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe